Painpodden
31: Hematologen: ”Man måste ge patientens beskrivning av smärta större utrymme”

31: Hematologen: ”Man måste ge patientens beskrivning av smärta större utrymme”

June 7, 2022
I detta avsnitt av Painpodden samtalar Gunilla med Valdemar Erling, hematolog och ordförande i Föreningen för Narrativ Medicin om hur viktigt samtalet med en patient är, samtalet är så mycket mer än att bara utbyta ord, det är viktigt för tilliten och för att förstå helheten.
Detta kommer bli det sista avsnittet av Painpodden på ett tag. Jag tackar för ditt öra.
Av Gunilla Brodda Jansen. Musik: Mats Möller
Copyright Gunilla Brodda Jansen 2022
Produktion: Spoon
30: Allmänläkaren: Inför årskontroller för personer som lider av långvarig smärta.

30: Allmänläkaren: Inför årskontroller för personer som lider av långvarig smärta.

April 23, 2022
I detta avsnitt samtalar Gunilla med Åsa Niper om hur smärtvården bedrivs eller kan bedrivas på en vårdcentral. Hur skall samarbetet se ut för att fungera för personer med långvarig smärta? Vad gör man när man kommit till vägs ände vad gäller utredningar? Hur arbetar primärvården med smärtläkemedel?
Av Gunilla Brodda Jansen. Musik: Mats Möller
Copyright Gunilla Brodda Jansen 2022
Produktion: Spoon
29: Ortopeden: Man måste förstå vad artros är för att kunna behandla sig själv.

29: Ortopeden: Man måste förstå vad artros är för att kunna behandla sig själv.

March 10, 2022
I detta avsnitt handlar det om sjukdomen artros. Gunilla samtalar med Ola Rolfson, professor i ortopedi Göteborgs Universitet. Hur upptäcker man artros, är det bara röntgen som gäller? Vad kan man göra själv för att minska sin smärta, vad kan man förvänta sig av en höft eller knäoperation och hur bra kan man bli efter sin operation?
Av Gunilla Brodda Jansen. Musik: Mats Möller
Copyright Gunilla Brodda Jansen 2022
Produktion: Spoon
28: Smärtcoachen: Att acceptera sin smärta är inte samma sak som att ge upp!

28: Smärtcoachen: Att acceptera sin smärta är inte samma sak som att ge upp!

January 31, 2022
I detta avsnitt samtalar Gunilla med Cattis Olsson, mental tränare och smärtcoach. Cattis lever med långvarig smärta sedan många år och har lärt sig hantera smärta genom ett flertal strategier såsom fysisk aktivitet och mental träning. Hon beskriver vikten av KASAM, känsla av sammanhang och att hitta egna strategier för att leva ett liv med kvalitet trots långvarig smärta.
Av Gunilla Brodda Jansen. Musik: Mats Möller
Copyright Gunilla Brodda Jansen 2022
Produktion: Spoon
27: Smärtläkaren: Smärta har dimensioner som inte läkemedel rår på!

27: Smärtläkaren: Smärta har dimensioner som inte läkemedel rår på!

January 10, 2022
I detta avsnitt talar jag med ortoped och smärtläkare Mats Rothman om hur man effektivt kan minska beroendet av opiatläkemedel hos personer med långvarig smärta och hur man bäst samarbetar i vården för att uppnå långsiktiga och mätbara resultat.
Av Gunilla Brodda Jansen. Musik: Mats Möller
Copyright Gunilla Brodda Jansen 2021
Produktion: Spoon
26: Reumatologen: Man måste se helheten i smärtan!

26: Reumatologen: Man måste se helheten i smärtan!

December 8, 2021
Reumatiska sjukdomar kan idag behandlas effektivt med läkemedel. Ändå lever 40 procent av personer med reumatisk sjukdom med signifikant smärta och 20 procent lever med oacceptabel smärtupplevelse. I detta avsnitt pratar Gunilla med Jon Lampa, reumatolog och professor vid Karolinska Institutet om vad det kan bero på.
Av Gunilla Brodda Jansen. Musik: Mats Möller
Copyright Gunilla Brodda Jansen 2021
Produktion: Spoon
25: Försäkringskassan: Vi behöver återställa förtroendet och tilliten!

25: Försäkringskassan: Vi behöver återställa förtroendet och tilliten!

November 8, 2021
I Painpodden nr 25 träffar du Terese Östlin, nationell samordnare och Anna Martinmäki verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan. Regeringen har givit ett nytt uppdrag att se över och förbättra samarbetet mellan Försäkringskassa och hälso- och sjukvård. Frågan är hur kommer detta märkas hos läkare, handläggare och framför allt patienter?
Av Gunilla Brodda Jansen. Musik: Mats Möller
Copyright Gunilla Brodda Jansen 2021
Produktion: Spoon
24: Smärtforskaren: Det finns ärftliga komponenter i fibromyalgi.

24: Smärtforskaren: Det finns ärftliga komponenter i fibromyalgi.

September 24, 2021
I Painpodden nr 24 träffar Gunilla Eva Kozek som är professor i klinisk smärtforskning vid Karolinska Institutet i Stockholm. Vad beror fibromyalgi på och vad händer i kroppen när man har sjukdomen? Hur kan man behandla och hjälper det något om man tränar regelbundet? Vad beror det på att det nästan bara är kvinnor som drabbas?
Av Gunilla Brodda Jansen. Musik: Mats Möller
Copyright Gunilla Brodda Jansen 2021
Produktion: Spoon
23: Reumatikerförbundet: Det saknas ett tydligt språk för smärta!

23: Reumatikerförbundet: Det saknas ett tydligt språk för smärta!

August 21, 2021
I det här avsnittet träffar vi Gunilla Göran som är styrelseledamot i Reumatikerförbundet. Hur kan vården och patientföreningar samarbeta bättre och vilka frågor behöver vården ta tag i för att bli bättre på smärtrehabilitering?
Av Gunilla Brodda Jansen. Musik: Mats Möller
Copyright Gunilla Brodda Jansen 2021
Produktion: Spoon
22:  Smärtenhetschefen: Det krävs lagarbete för att behandla smärta!

22: Smärtenhetschefen: Det krävs lagarbete för att behandla smärta!

June 20, 2021
I Painpodden nr 22 träffar vi Carina Carlsson, enhetschef på smärtenheten Södertälje Sjukhus. På många håll i landet har man dragit ner på resurserna för smärtvård men i Södertälje har man gjort tvärtom. Hur jobbar en smärtenhet och hur kan en sådan öka kunskapen inom hela sjukhuset?
Av Gunilla Brodda Jansen. Musik: Mats Möller
Copyright Gunilla Brodda Jansen 2021
Produktion: Spoon
Podbean App

Play this podcast on Podbean App